• <h4>Kierownik Budowy</h4><h5></h5>
  • <h4>Inspektor Nadzoru </h4><h5>Inspektor nadzoru inwestorskiego</h5>
  • <h4>Przeglądy Okresowe Budynków</h4><h5>Przeglądy budowlane budynków</h5>
  • <h4>Odbiory Mieszkań</h4><h5>Odbiory mieszkań i domów od dewelopera</h5>
  • <h4>Certyfikaty Energetyczne Budynków</h4><h5>Świadectwa charakterystyki energetycznej</h5>
  • <h4>Opinie Techniczne</h4><h5>Opinie i ekspertyzy budowlane</h5>
  • <h4>Doradztwo</h4><h5>Doradztwo techniczne i materiałowe</h5>
Co robię?

Świadczę usługi związane z: objęciem funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, profesjonalnym odbiorem mieszkań i domów od dewelopera, wykonaniem świadectwa energetycznego dla budynku, przeprowadzaniem okresowych kontroli budynków. Opracowuję także oceny stanu technicznego budynku niezbędne przy legalizacji budowy oraz jestem doradcą klienta w zakresie matriałów budowlanych oraz przy postępowaniu formalno-prawnym przy rozpoczęciu i zakończeniu budowy. Współpracuję z uprawnionym kierownikiem robót sanitarnych i elektrycznych.

Kim jestem?

Jestem inżynierem budownictwa posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej , jestem członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Jestem również uprawniony do wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. Posiadam duże doświadczenie w nadzorowaniu różnych obiektów budowlanych np. domów jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych, hal magazynowych, stacji benzynowych. Prowadziłem również roboty na obiektach podlegających ochronie wojewódzkiego konserwatora zabytków..